Sistem Yönetimi

Çankaya Üniversitesi’nin internete bağlı sistemlerinin ve sunucu bilgisayarlarının kurulumu, bakımı ve yedeklenmesi işlemlerini yapmak. DNS, FTP, WWW, E-Mail, Web-Mail gibi Internete bağlı servislerin düzenli ve kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve yönetmek.

Donanım Destekleme

Bilgisayarlara ağ kartları yerleştirmek, çalışmayan bilgisayarları ve yazıcıları kontrol etmek (donanım sorunlarının nasıl çözüleceğine dair bilgi vermek yada mümkünse bu sorunları çözmek), bilgisayarların donanımlarının güncellenmesinde fikir vermek. Ağ bağlantılarını kurmak ve devamlılıklarını sağlamak. Kişisel bilgisayarlar ve çevresel araçlarla ilgili donanım sorunlarını çözmek yada çözülmesine yardım etmek. Mevcut sistemleri geliştirecek donanımlar konusunda araştırma yapmak, gerekli olduğu yerlerde yeniden yapılandırmak.